Εξωτερικοί Σύνδεσμοι - Πληροφορική

Τελευταία ενημέρωση: 17-02-2013

Όλοι οι υπερσύνδεσμοι ανοίγουν σε νέο παράθυρο ή καρτέλα στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε

Νόησις: Ιστορία των υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.: Ιστορία των υπολογιστών